Dager igjen til jul


Det er:

december 24, 2017 00:01:00, UTC 2

igjen til julaften.